会员登录
用户名:
密码:
验证码
您好,您已登录!  您有条新到站内短信  进入会员中心  退出登录
留言搜索
 
 
点评详情
发布于:2018-3-6 20:05:57  访问:43 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Семейните Войни На Адам И Ева В Предаването "Днес"
Малки агънца играеха по тревата край една кошара. Аз се скрих в едно цвете, за да не ме изпие слънцето, и ги гледах през целия ден: те бяха тъй хубави. А н и. Е, как - като не го обичам. Госпожо Гинева, тия работи, знаете, не се решават така лесно, ще, например, за колко време се влюбихте в господин Пешев.


Проблемът за отношението между вярата и знанието, авторитетът и разумът е занимавал Блажени Августин (354-430) постоянно1. Сам той лично възприел християнството не по разумни мотиви, а подтикнат от авторитета на Църквата. „Да — признава той, — аз не бих повярвал на Евангелието, ако не беше авторитетът на Вселенската църква2 Отношението между вярата и знанието той изразява с изречението: „адам и ева секс Intelligi ut credas, crede ut intelligas3.


Изкушена от една „змия”, жената яла от забравения плод и после го споделила с мъжа. Впоследствие двамата се почувствали засрамени от голотата си и се скрили от Бог. После Бог проклел змията, изгонил Адам и Ева от градината и поставил ангел на входа, за да пази човека да не достигне „Дървото на живота”, другото дърво, което стояло в центъра на градина.àäàì è åâà óèêèïåäèÿ


Колкото и да е странно, има хора, които и сега в двадесетия век на трезвомислие се залавят сериозно да отричат историческото съществуване на Христа. Разбира се единственият път, по който те биха могли да се радват на мним успех в това направление, е да отхвърлят безогледно всички исторически свидетелства за живота на Спасителя. Точно тъй и постъпват. Според тях „евангелските разкази били мит за божествен спасител. По-късно тоя мит бил приет за история. Относно пък външните - нехристиянски данни за Христа, които намираме в Талмуда1, в съчинението „Иудейска археология на Иосиф Флавий2, в Летописите (Аналите) на Тацит3, във „Vita Claudii (Животът на Клавдия) на Светоний4, в 96-тото писмо на Плиний Младши до император Траян и Траяновия отговор (писмо 97-мо), в „Истинско слово”5 на Целз, - обикновено изказват съмнение в тяхната автентичност.


Константин Велики (306-337) възвестил началото на „светъл и лъчист ден, който „озарил с лъчите на небесната светлина църквите Христови по цялата вселена41. Напуснала принудителния затвор на катакомбите, Църквата широко отворила двери за многолюдния поток от новопокръстени езичници, възстановила разрушените богослужебни постройки и изградила нови просторни християнски храмове. С оглед на широкомащабния, универсален характер на своята проповед тя оставила на по-заден план древните символи, известни в миналото, но непознати за новопосветените, поощрила и развила християнската иконопис, която разкривала на разбираем за всички език истините на православната вяра и добродетелност. Предвид всичко това през IV и V в. се появили многобройни монументални стенописи42 като тези на Латеранската базилика в Рим, изографисана по времето на Константин Велики с фрески, изобразяващи цялата свещена история - от грехопадението на Адам и Ева до приемането на благоразумния разбойник в рая43.


Ефирният въздух на тази прелестна лятна привечер ще бъде раздран от свръхнапрежение, досущ като вторичния полов орган на един от тазвечершните ни претенденти за класиране в надпреварата. За да няма ударени от гръм, ще имате възможността да оставите всичките си притежания от неблагороден метал при уважаемия гардеробиер Цветелин "Живия металотърсач" Кънчев, а всичко от благороден метал - при неуважаемия гардеробиер Румен Овчаров. Въздухът в мемориална зала "Тодор Живков" е дотолкова наелектризиран, че току виж някоя от популярните български звезди останала без единствения си фен. Затова още веднъж приканвам - всичко метално - при нашите любезни влогоприематели.

共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表